Ungdomspastor/ungdomsledare

Sala Missionsförsamling/Equmenia Sala söker ungdomsledare

Vår ungdomsledare slutar sin anställning hos oss, därför söker vi nu en ungdomspastor/diakon/ungdomsledare som tillsammans med oss vill bygga vidare på och förstärka vårt barn och ungdomsarbete.

Med hjälp av gemenskap, sång, natur, lekar och spel vill vi i Equmenia komma närmare Salas barn och unga för att förmedla Jesu budskap. Vi vill ha med just DIG som brinner för barn och ungdomar i detta arbete.

Vi önskar:

  • Att du arbetar tillsammans med våra befintliga ledare, planerar tillsammans med dem.
  • Att du kan leda och planera aktiviteter och andakter i olika barn och ungdomsgrupper.
  • Att du är med i konfirmationsundervisning tillsammans med församlingens pastor och föreståndare samt övriga ledare.
  • Att du kan hantera digitala kanaler/sociala medier.

Om du kan ta upp en sång vid en andakt eller samling uppskattas detta mycket.

Dina personliga gåvor och kallelse är naturligtvis också avgörande för utformandet av innehållet i tjänsten.

Tjänsten är på 50%. Vi inser att 50% inte är optimalt för alla, men vi är öppna för att tillsammans med dig se om våra önskemål går att kombinera med annat arbete eller studier. Vi har t.ex nära till högskolor i Uppsala, Västerås och Stockholm.

Församling och Equmenia

Sala Missionsförsamling har 135 medlemmar samt en Equmeniaförening med ca 50  medlemmar. Equmenias grupper är idag scout, brädspelskonvent (eqon), skidläger samt söndagshäng. Vi har sommarhemmet Sofielund som är öppet under sommarmånaderna med servering, gudstjänster, möten med människor och fritidsaktiviteter. Där har vi också ett vandrarhem som  är öppet hela året. Vi samarbetar med Hela människan och fängelsekyrkan i Sala. Vi har även ett gott ekumeniskt samarbete med övriga församlingar i Sala kommun. Vår kyrkolokal är även Sala kommuns konsertsal med möjlighet till övningar under veckorna. Vi tror att detta kan leda till fler möten med människor och låga trösklar.

Församlingen har ett varierat gudstjänstliv och upplever oss vara en församling öppen för nya tankar och idéer.

Vi har anställd pastor på 100% samt vaktmästare/värd/lokalvårdare anställd för Sofielund och konsertsalen.

Vi är inne i en process av församlingsutveckling och har en församlingshandledare knuten till oss.

Sala stad

Sala är en trivsam småstad med vackra omgivningar, variation av arbetstillfällen både inom den offentliga och privata sektorn samt goda rekreationsområden/möjligheter. Vi har närhet och  bra kommunikationer till Västerås, Uppsala och Stockholm samt närhet till centrum från de flesta bostadsområden. Kommunen har drygt 21000 invånare.

Din ansökan

Är du intresserad – kontakta församlingens ordförande Jan Lennartson på telefon 070-7275353.

Din ansökan mailar du till Jan Lennartsson på ordf@salamission.se. Ange UNGDOMSLEDARTJÄNST som ämne.

Ansökningar behandlas löpande.