Söndag den 8 jan – Gudstjänst kl 11 o Sinnesrogudstjänst kl 16

Vit duva ovanför ett strålande ljussken

På söndag den 8 januari är det Gudstjänst kl 11.00 och Sinnesrogudstjänst kl 16.00 i Missionskyrkan. Söndagens tema är ”Jesu dop”. ”När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.” Markusevangeliet kapitel 1 vers 9.

Kl 11.00 är det Gudstjänst med Nattvard. Pastor Maria Hassani Nejad predikar och det blir sång av Karin Walmstedt och Marita Lernö.

Kl 16.00 medverkar pastor Maria Hassani Nejad och pastor Carl-Olov Hultby i Sinnesrogudstjänsten.

Alla är varmt välkomna till båda gudstjänsterna!