Söndag den 6 febr kl 11.00 – Gudstjänst med Nattvard

På söndag den 6 februari, Kyndelsmässodagen, kl 11 predikar pastor Anders Jansson och Inger Jansson sjunger.

Söndagens tema är ”Uppenbarelsens ljus”. Kyndelsmässodagen handlar om hur Jesus enligt judisk lag (3 Mosebok 12) bars fram i templet av Josef och Maria när han var fyrtio dagar. ”…mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.” Lukas kap 2 vers 28-32

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd. Alla som är friska och symtomfria är varmt välkomna till våra gudstjänster och övriga samlingar!