Söndag den 3 oktober – Gudstjänst i Missionskyrkan kl 11.00

På söndag den 3 oktober samlas vi till gudstjänst i Missionskyrkan kl. 11.00. Det är den Helige Mikaels dag och temat är Änglarna.

Pastor Carl-Olov Hultby predikar och sjunger tillsammans med Åsa Hultby.

Efter gudstjänsten inbjuds till kyrkkaffe i SMU-gården.

Varmt välkomna!