Söndag den 29 aug – Gudstjänst kl 11.00 i Missionskyrkan!

På söndag är det höstens första gudstjänst i Missionskyrkan. Vi får sitta ner tillsammans och lyssna på pastor Agne Furingsten som predikar och Morten Lidström som sjunger!

Söndagens tema är ”Medmänniskan”! Vi får också ta del av Nattvarden!

Varmt välkommen till Missionskyrkan på söndag!