Söndag den 28 november kl 11.00 och 16.00 – 1:a Advent

Kom och fira 1:a Advent med gudstjänst i Missionskyrkan kl 11.00 och Sinnesrogudstjänst kl 16.00!

Vid gudstjänsten kl 11.00 predikar församlingens pastor Maria Hassani Nejad och Bengt Kyllinge och kören medverkar med sång. Efter gudstjänsten är det Adventsfika i SMU-gården!

Vid Sinnesrogudstjänsten kl 16.00, den första som hålls i Sala Missionskyrka, medverkar pastorerna Maria Hassani Nejad och Agne Furingsten.

Sinnesrogudstjänsten utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Det här är en gudstjänst som berör alla. Om du är trött och sliten, har eller har haft missbruks- eller relationsproblem eller kanske söker en annan typ av gudstjänst än den traditionella är du varmt välkommen hit.

SINNESROBÖNEN: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Alla är varmt välkomna!