Söndag den 21 november kl 11.00 – Gudstjänst med Nattvard

Söndag den 21 november är det Gudstjänst med Nattvard kl 11.00 i Missionskyrkan.

Temat för söndagen är Kristi återkomst. Församlingens pastor Maria Hassani Nejad predikar och Mirjam Löfgen sjunger.

Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe samt beslutande församlingsmöte.

Varmt välkomna!