Söndag den 19 sept kl 11 – Gudstjänst med Nattvard

På söndag den 19 september kl 11.00 är det gudstjänst med Nattvard. Söndagens tema är Döden och Livet.

Församlingens pastor Maria Hassani Nejad predikar och Marina Hermansson sjunger.

Varmt välkomna att fira gudstjänst i Sala Missionskyrka!