Söndag den 16 jan – Gudstjänst kl 11

På söndag den 16 januari är det gudstjänst i Missionskyrkan kl 11.

Söndagens tema är ”Livets källa”. Pastor Agne Furingsten predikar och kören sjunger. Agne kommer att, som en del av predikan, berätta om delar av Missionskyrkans rika utsmyckning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av rådande smittoläge har vi valt att avstå från kyrkkaffe efter gudstjänsterna. I kyrksalen är det enkelt att hålla rekommenderat avstånd. Alla som är friska och symtomfria är varmt välkomna!