Söndag den 15 jan – Gudstjänst kl 11

På söndag den 15 januari kl 11.00 predikar pastor Gerard Willemsen. Han är filosofie doktor och chef för internationella enheten inom Equmeniakyrkan och har bl.a. kurser i biologi, evolution och teologi vid Ensilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska Högskolan Stockholm). I gudstjänsten medverkar också Inger Jansson med sång.

Efter gudstjänsten inbjuds till kyrkkaffe i SMU-gården.

Alla är varmt välkomna!