Söndag den 12 juni – Konfirmationsgudstjänst med Nattvard samt Sinnesrogudstjänst

Söndag den 12 juni kl. 11.00 är det konfirmationsgudstjänst i Missionskyrkan. Vi firar också nattvard tillsammans med konfirmanderna.

Medverkar gör konfirmanderna med ledare och pastor Maria Hassani Nejad.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i SMU-gården.

På eftermiddagen kl. 15.00 är det Sinnesrogudstjänst i Missionskyrkan. Medverkar gör pastor Maria Hassani Nejad och pastor Carl-Olov Hultby.

Varmt välkomna till söndagens gudstjänster!