Predikan från Vandringsgudstjänst 21/2 2021

1a söndagen i fastan – Prövningens stund  

   

Matteusevangeliget 4:1-11  och  Hebreerbrevet 4:14-16          

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: »Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.« 

Jesus svarade: »Det står skrivet: 

Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.«

Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.« 

Jesus sade till honom: »Det står också skrivet: 

Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.«

Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: »Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.« 

Då sade Jesus till honom: »Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: 

Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.« 

Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

Har du hamnat i frestelse någon gång?

Klarade du av att övervinna frestelsen?

Att vara människa och leva här i världen med massor av frestelser runt omkring sig, är inte lätt. För att vi är människor av kött och blod. Vi har svagheter och brister. Men vem kan övervinna frestelser?

Vad är frestelse?

Det är ett ämne som påminner oss om den ständiga kamp som vi har i livet.

Vi kan definiera frestelsen till olika områden. Frestelser kan vara fysiska naturliga behov. Frestelsen kan vara tvivel på Guds kärlek, närvaro och omsorg. Mänsklig svaghet som Satan utnyttjar.

Djävulen frestade Eva i lustgården och han frestade Jesus i öknen. Han frestar oss också.

Satan är en fallen ängel som heter Lucifer och han är i ständig kamp mot dem som följer och lyder Gud. Han försöker alltid att få oss att göra saker på hans sätt eller på vårt eget sätt i stället för på Guds sätt.

Frestelsen i sig är inte synd, synd är att ge efter och svika Gud. Är vi klart medvetna om detta hjälper det oss att vända frestelsen ryggen.

Satan kom till Jesus i dagens text, när Jesus var trött, ensam och hungrig och som mest sårbar och svag efter 40 dagars fasta.

Han försökte att fresta Jesus på tre områden, fysiska drifter (mat, för att Jesus var hungrig), utnyttjande av makt (han visste att Jesus är Guds Son och ville få honom att använda sin gudomliga makt egoistiskt) och den tredje är korruption (Satan vill att Jesus fuskar till sig makten).

Satan försökte lura Jesus att synda, men misslyckades. I så fall hade Jesus misslyckats med sitt uppdrag att dö för vår synd och ge oss möjlighet till evigt liv, om han hade lytt djävulen precis som Eva gjorde.

Jesus frestades av djävulen, men han syndade aldrig och svarade med Guds ord på Satans frestelser. Jesus hade ingen bok med sig i öknen för att hitta ett rätt svar, utan han kände till Guds ord.  

Han kunde motstå alla Satans frestelser, eftersom han inte bara kände till Guds ord utan också lydde det.

Ofta kommer frestaren när vi ska fatta ett viktigt beslut eller när vi är osäkra om vägen. Han kan ibland utnyttja våra goda sidor genom att göra oss mottagliga för högmodiga tankar.

Han koncentrerar sig på våra fysiska drifter, makt och stolthet.

Livet är fyllt av svåra och oväntade situationer med väldigt olika prövningar. Men hur vi svarar är viktigt.

Djävulen använder Guds ord för att få Jesus att synda! Ibland kan han använda våra vänner för att lura oss.

 När frestelsen är stark, eller när vi tycker att det trots allt finns en viss logik i den, tänk efter om det inte är så att den onde vill stå i vägen för Guds syfte med vårt liv. Vi måste hela tiden vara på vår vakt mot hans attacker.

Min vän, du som läste bibeltexten och predikan. Nu får du fundera på frågorna och var klok och be om hjälp av Jesus som har upplevt frestelserna.

Han förstår dig! Det står i Hebreerbrevet 4:14-16

”När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid”.

Han vet vad du möter i ditt liv idag och han vill hjälpa dig i din kamp. Be Jesus om kraft när du frestas!

Vi ber!

Tack Herre för dagens bibeltext och budskapet. Du är vår enda Gud och vi vill tacka och prisa dig Herre. Hjälp oss att inte leva bara för mat och bröd, utan med ditt levande ord som ger oss kraft och vishet. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

I Jesu Kristi namn!           
Amen!