Lördag den 24 dec – Julaftonsgudstjänst kl 22.00

På Julafton kl 22.00 är det gudstjänst i Missionskyrkan. Julnattens tema är ”Den heliga natten”.

Pastor Maria Hassani Nejad predikar och Axel Näslund och kören sjunger.

Alla är varmt välkomna!