Värd för Sofielund och Konsertsalen

Sala Missionsförsamling söker

Värd till vårt sommarcafé, vandrarhem Sofielund samt till vår konsertsal i Missionskyrkan. Tjänsten är på 100%, tillträde önskvärt andra halvan av november 2021.

Några uppgifter som ingår i tjänsten:

 *Bokningsansvarig för konsertsal samt vandrarhem.

*Städning av Missionskyrkan samt Sofielund.*

*Schemalagd tid under sommaren med ansvar för Sofielunds sommarcafé.

*Social kontakt med boende på Sofielund.

*Iordningsställande av gudstjänstrummet före och efter konserter/föreläsningar.

*Ta emot och ge service till gästande artister.

*Önskvärt att kunna (vilja lära sig) enklare ljudmixning.

Vi vill att du respekterar att all verksamhet utgår från en kristen tro.

I överenskommelse med anställd kan arbetet förändras.

Sala

Sala är en trivsam småstad med vackra omgivningar, variation av arbetstillfällen både inom den offentliga och privata sektorn samt goda rekreationsområden/möjligheter. Vi har närhet och  bra kommunikationer till Västerås, Uppsala och Stockholm samt närhet till centrum från de flesta bostadsområden. Kommunen har knappt 23000 invånare. 

Församling och Equmenia

Sala Missionsförsamling har 135 medlemmar samt en Equmeniaförening på ca 50  medlemmar.  Equmenias grupper är idag scout, brädspelskonvent (eqon),, skidläger, samt söndagshäng.  Vi har sommarhemmet Sofielund som är öppet under sommarmånaderna för servering, gudstjänster, möten med människor och fritidsaktiviteter. Där har vi också ett vandrarhem som är öppet hela året. Vi samarbetar med Hela människan och fängelsekyrkan i Sala. Vi har även ett gott ekumeniskt samarbete med övriga församlingar i Sala kommun. Vår kyrkolokal är även Sala kommuns konsertsal med möjlighet till övningar under veckorna. Vi tror att detta i förlängningen kan bredda församlingens kontaktyta.

Församlingen har ett varierat gudstjänstliv och upplever oss vara en församling öppen för nya tankar och idéer.

Vi har anställd pastor på 100% samt söker ungdomspastor/ledare på 50%. 

Vi är inne i en process av församlingsutveckling och har en församlingshandledare knuten till oss. Är du intresserad kontakta ordförande Jan Lennartson, 070-7275353, ordf@salamission.se 

Ansökan skickas till ordf@salamission.se 

Ansökningar behandlas löpande. Gå in på salamission.se och se mer.