Om Sala Missionskyrka

Sala missionskyrka invigdes den 7 juni 1903. Byggnaden är i dag kulturminnesmärkt.

En historisk tillbakablick

Sala missionsförsamlings första samlingslokal hyrdes från 1868 på andra våningen i Wretlöfska gården, Hyttgatan 28. Från 1874 fanns församlingens missionshus på Trädgårdsgatan 15. Gamla missionshuset blev senare Norlings orgelfabrik.

År 1898 inköptes en tomt med en areal på 1 142 kvm för 1 900 kr. En grundplåt från Ynglingaföreningen Daniel på 50 kr och en donation från bagarfrun Carolina Lönnqvist blev startskottet för den djärva satsningen att bygga nytt. Insamlingar gjordes sedan kontinuerligt till byggnadskassan.

År 1901 anlitades ingenjör Göransson i Stockholm, som gjorde ritningar. Jugend var denna tids stilriktning i arkitektur.

Det största stenblock som uttagits i trakten, över 4 meter långt och 4,5 dm tjockt, drogs av sex hästar från Nystrand och lades som grundsten under stora ingången. I mars 1902 firades taklagsfest, då alla byggnadsarbetare inbjöds.

Dekorationsmålningar invändigt utfördes av Thure Streng, Västerås. I hans arbete ingick även invändiga snickeriarbeten.

Glaskonstnär Linnéa Brander, Stockholm, anlitades för fönstermålningarna. Rosettfönstret föreställer Jesus, som ”den strålande morgonstjärnan”, se Uppenbarelseboken 22:16!

Missionskyrkan var ett mycket modernt bygge av sin tid med både elektricitet och vatten indraget. Sala Allehanda skrev i samband med invigningen: ”Kyrkan ger ett intryck af angenäm trefnad, ljus och luftig som den är, försedd med ventilation och centralvärme. Den är beräknad att rymma 800 personer”.

Kostnaden beräknades till drygt 80 000 kr. Lånen var betalda 1922. Då byttes August Norlings pedalorgel från 1903 till piporgeln som fortfarande är i bruk. Orgelläktaren sänktes för att man skulle få rum med piporna.

Senare har kyrktomten utökats genom köp av mer mark.

År 1966 invigdes SMU-gården. Där blev det expeditioner, lokaler för ungdomsarbete, servering m.m.

Sedan 2018 delar församlingen kyrkolokalen med Sala kommun, som konsertlokal. Bänkarna är utbytta mot bekväma stolar och kyrkan rymmer idag, med läktaren, 300 personer.

Den varsamma ombyggnationen för konsertverksamhet har ändå inte förändrat kyrksalens ursprungliga ljusa och inbjudande uttryck.

Ann-Marie Olofsson 2021