Om församlingen

Sala Missionsförsamling

Sala Missionsförsamling, som är en del av Equmeniakyrkan Sverige,
inbjuder till gudstjänster, andakter, dagträffar, bibelstudier, konserter mm.

Målsättningen med vårt arbete är att presentera och gestalta kristen tro.

Vår kyrka vill vara öppen för människor i olika åldrar och med olika intressen.

Våra gudstjänster och samlingar är öppna för alla. Söndagar kl.11.00 (alt 16.00) firas gudstjänst vanligtvis i Missionskyrkan. Från juni till mitten av augusti firas gudstjänsterna huvudsakligen på Sofielund lördagar kl 18.00 och söndagar kl 17.00. Se vidare under Evenemang och Sofielund i menyraden.

Under coronapandemin ersätts de fysiska gudstjänsterna i Missionskyrkan med vandringsgudstjänster och digitala gudstjänster och andakter. De digitala sändningarna är tillgängliga på youtube. Länk till dessa inspelningar finns både på hemsidan och på församlingens facebook-sida.

Barn- och ungdomsarbetet bedrivs av Equmenia Sala Missionskyrka. Söndagsskola, scout, tonår, läger, dataklubb är några av aktiviteterna som erbjuds.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.