Ekumenisk möteshelg i Sala Missionskyrka den 14-16 oktober

Vit duva ovanför ett strålande ljussken

Övergripande tema för helgens gudstjänster är Den Helige Ande. Det är en ekumenisk helg med medverkan av pastorer och medlemmar från sex olika frikyrkor i Salabygden.

På fredag den 14 oktober kl 19 predikar pastor Carl-Olov Hultby, Sala Missionsförsamling, under temat ”Vind”. Hanke Joneklav med team sjunger.

På lördag den 15 oktober kl 18 predikar pastor Magnus Östberg, Centrumkyrkan i Sala, under temat ”Vatten”. Den ekumeniska kören under ledning av Caroline Hedman sjunger.

Efter lördagens gudstjänst är det Lördagshäng med ”Q&A med pastorn” och det serveras pizza.

På söndag den 16 oktober kl 11 predikar pastor Liset Lindeman, Pingstkyrkan i Sala, under temat ”Eld”. Gruppen Salig blandning sjunger. Det är också Nattvard.

Alla är varmt välkomna!