Annandag Jul – Digital gudstjänst

Från och med Annandag Jul, den 26/12, finns en digital gudstjänst tillgänglig på youtube. Åke Olofsson predikar. Delar av Missionskyrkans kör medverkar med sång under ledning av Margareta Sandberg, som också spelar orgel till den unisona sången.
Klicka på Gudstjänst här så startar den på tid som du väljer. Varmt välkommen att ta del av ord och sång!