Konsertlokalen

Nu finns möjlighet att få en neutral bakgrund på estraden i konsertlokalen. Några av Sala Missionskyrkas medlemmar har skapat en ”Backdrop”. Tack Gun Rosengren, Harriet Blom, Carina Fernholm och Inger Widenbring.

Kaffe och planering. Hur gör vi nu med allt tyg?
Långa tygsjok att hantera…