Om Församling och Equmenia

Sala Missionsförsamling har ca 150 medlemmar samt en Equmeniaförening på ca 200 medlemmar. Vi har sedan 2 år en ungdomsledare anställd på 50%. Equmenias grupper är idag scout, tonårskvällar, figurspel, brädspelskvällar/konvent, skidläger samt söndagshäng.

Vi har sommarhemmet Sofielund, som är öppet under sommarmånaderna för servering, gudstjänster, möten med människor och fritidsaktiviteter. Där har vi också ett vandrarhem som är öppet hela året.

Vi samarbetar med Hela människan och fängelsekyrkan i Sala. Vi har även ett gott ekumeniskt samarbete med övriga församlingar i Sala kommun och vi har ett begynnande arbete med nyanlända.

Församlingen har ett varierat gudstjänstliv och upplever oss vara en församling öppen för nya tankar och idéer och ha låga trösklar och högt i tak.