Om Sala

Sala är en trivsam småstad med vackra omgivningar, variation av arbetstillfällen både inom den offentliga och privata sektorn samt goda rekreationsområden/möjligheter. Vi har närhet och bra kommunikationer till Västerås, Uppsala och Stockholm samt närhet till centrum från de flesta bostadsområden. Kommunen har drygt 21000 invånare.