Kontakt

(Hitta hit )
Besöks- och postadress
Sala Missionsförsamling
N Esplanaden 12
733 30 Sala
Telefon
0224-101 64 expedition
E-mail
styrelsen@salamission.se 
Bankgiro: 761-0215
Org.nr: 879500-0853