23/7 – Gudstjänst med Andreas Rosén och Erik Hultby

Gudstjänst. Andreas Rosén predikar och Erik Hultby sjunger och spelar. Två barn- och ungdomskompisar som samarbetar igen. Varmt välkomna!