Ledig tjänst som ungdomspastor/diakon/ungdomsledare

Sala Missionsförsamling/Equmenia Sala söker en ungdomspastor/diakon/ungdomsledare som tillsammans med oss vill bygga vidare på och förstärka vårt barn och ungdomsarbete på 50%. Läs mer…