Digitala Gudstjänster i Påsk

Det blir digitala Gudstjänster på Långredagen och Påskdagen! Långfredagens Gudstjänst kommer att sändas kl 10.30 och Påskdagens kl 11.00. Länk till respektive Gudstjänst kommer att delges senast på torsdag den 9/4.