Nyheter

Sala Missionsförsamling

Välkommen till Sala Missionsförsamling.

Under vinterhalvåret har vi våra gudstjänster i Missionskyrkan på Norra Esplanaden 12.

Under sommaren hittar du oss både i Missionskyrkan och på Sofielund, församlingens sommargård, som ligger inbäddad i grönska vid den vackra Mellandammen, några km från centrum, se karta under Hitta.

I direkt anslutning till Missionskyrkan ligger SMU-gården. För tid och plats för gudstjänster och övriga samlingar se under Kalender samt Händer här.

Händer här

  • 23 februari, 2020 11:00Skidlägergudstjänst med Peter Lindne, Ingrid Lennartsson. Sopplunch
  • 24 februari, 2020 18:00Bönekväll
  • 25 februari, 2020 11:30Bön och enskild andakt
  • 1 mars, 2020 11:00Gudstjänst med Åke Olofsson samt Mirjam Löfgren sång. HHN
  • 2 mars, 2020 18:00Bönekväll
  • 3 mars, 2020 11:30Bön och enskild andakt
  • 3 mars, 2020 18:30Ekonomiskt årsmöte
AEC v1.0.4