Nyheter

Sala Missionsförsamling

Välkommen till Sala Missionsförsamling.

Under vinterhalvåret har vi våra gudstjänster i Missionskyrkan på Norra Esplanaden 12.

Under sommaren hittar du oss både i Missionskyrkan och på Sofielund, församlingens sommargård, som ligger inbäddad i grönska vid den vackra Mellandammen, några km från centrum, se karta under Hitta.

I direkt anslutning till Missionskyrkan ligger SMU-gården. För tid och plats för gudstjänster och övriga samlingar se under Kalender samt Händer här.

Händer här

  • 25 mars, 2018 08:00Gudstjänst med scoutinvigning. Anna-Carin Lundén
  • 26 mars, 2018 13:00Korsvägsandakt, Frälsningsarmén
  • 27 mars, 2018 11:30Bön och enskild andakt
  • 27 mars, 2018 13:00Korsvägsandakt, Frälsningsarmén
  • 27 mars, 2018 18:00Styrelsemöte, UR, Gunnar Palmgren
  • 28 mars, 2018 13:00Korsvägsandakt, Frälsningsarmén
  • 29 mars, 2018 13:00Korsvägsandakt, Frälsningsarmén

AEC v1.0.4