Juluppropet – för en human migrationspolitik

Stöd Juluppropet När du undertecknar Juluppropet uppmanar du regeringen att – ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro – ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv – undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening Skriv under här