17/12 – Beslutande församlingsmöte

Direkt efter gudstjänsten den 17/12 är det beslutande församlingsmöte. Alla som är medlemmar i Sala Missionsförsamling hälsas varmt välkomna!