Bibelstudieserie i september och oktober

Agne Furingsten kommer tre tisdagar under hösten att hålla bibelstudier på temat ”Hur berättar vi om vår tro för dagens människor”. Första samlingen är den 19/9 och de kommande den 3/10 samt 31/10. Varmt välkomna!